Notulen

Op deze pagina staan de notulen van de Algemene Ledenvergaderingen van SamZam. Het gaat om de vergaderingen vanaf maart 2010 tot heden. Aan de linkerzijde van de pagina staan de laatste notulen in zijn geheel weergegeven. Aan de rechterzijde staan de eerdere notulen. Door hierop te klikken kunt u deze naar uw eigen computer downloaden.

Op deze pagina staan de notulen van de Algemene Ledenvergaderingen van SamZam. Het gaat om de vergaderingen vanaf maart 2010 tot heden. Aan de linkerzijde van de pagina staan de laatste notulen in zijn geheel weergegeven. Aan de rechterzijde staan de eerdere notulen. Door hierop te klikken kunt u deze naar uw eigen computer downloaden.

Notulen 3 november 2023

Aantal aanwezigen: 30
Aantal afmeldingen: 

Aanwezig namens bestuur:
    Henk Kok – Voorzitter
    Notulist: Caroline Vriend/Henk Kok

Helaas waren onze penningmeester Edzo Paap, Notulist Albert Draaisma – Muurling en Evenementen coördinator/Secretaris Jochum Muurling niet aanwezig door ziekte en zeer. Het was voor Henk Kok even improviseren om de vergadering in goede banen te leiden. Caroline Vriend nam een gedeelte van de notulen voor haar rekening.

 1. Opening door de voorzitter
  Om 19.45 uur opent de voorzitter de vergadering en heet iedereen welkom. Voorzitter Henk Kok bespreekt de vele afmeldingen die dit keer opvallend veel door ziekte komen. Ook wordt er weer besproken dat het ledenaantal langzamerhand terug loopt en er weinig tot geen nieuwe leden bij komen.

 2. Mededeling door de secretaris
  Henk Pauw heeft een brief gestuurd met een evenement. Jan Hendriks heeft een brief gestuurd met een evenement. Bij v. Aarle is helaas geen plaats meer voor SamZam, zij geven de voorkeur aan betalende mensen.

 3. Behandeling en vaststellen notulen 21 april 2023
  Verwarring was er over de juiste notulen. De notulen die op 10 oktober samen met andere benodigde stukken zijn verstuurd waren van 22 april 2022. Edzo had de juiste notulen al op 9 mei 2023 verstuurd. De Notulen van 21 april 2023 worden behandeld en vastgesteld.
  • Henk kwam nog even terug op punt 6 over een brief van de vorige organisatie die naar leden van SamZam zou zijn  gestuurd waarin stond: “Wil je niet akkoord gaan met de plaats, kun je beter wegblijven” maar Henk kon deze niet meer vinden. Misschien is hij nog in het
   bezit van één van de leden die destijds ook regelmatig hebben geëxposeerd.
  • In het verslag staat bij punt 9 dat de chauffeursvereniging dit jaar 40 jaar bestaat, maar dat moet zijn 16/17 februari 2024.
  • Ook bij punt 9 staat dat Reinze Visser het idee opperde om op facebook en Instagram een groep aan te maken om op die manier reclame te maken en leden te werven. Hoe het hier mee staat weten we helaas niet. Reinze was niet aanwezig op de vergadering.Albert verdiend weer dikke complimenten voor de notulen!!

 4. Ledenadministratie en contributievaststelling 2024 door Penningmeester

  Gezien de financiële staat waarin de vereniging verkeerd blijft de contributie voor 2024 hetzelfde €7,50. We hebben 52 betalende leden. Het financieel overzicht ziet er goed uit en geeft geen aanleiding tot vragen. Edzo wil graag de contributie voor 1 maart 2024 binnen hebben!

 5. Nabeschouwing evenementen mei t/m oktober 2023
  Op 2 september was er voor de verzamelaars een beurs in Bovenkarspel in het winkelcentrum Streekhof. Hier hebben 8 verzamelaars gestaan t.w. de verzamelaars van Elvis, Disney, Melkcupdekseltjes, Mc Donalds, Brandbier, Pocket Transistor radios en Electriciteit uit grootmoeder tijd.
  • Het was erg leuk en gezellig. Er stonden steeds 2 kramen bij elkaar in de gangen.
  • de Samsammers die er stonden waren zeer positief over de belangstelling.
   Van 12 t/m 16 september was er de 50plusbeurs in de Jaarbeurs in Utrecht. Hier hebben gestaan de verzamelaars van Mc Donalds, Brandbier, Melkcupdekseltjes en 4 daagse Nijmegen
  • Rob Goudriaan sprak heel erg positief over de beurs en dat het 100% was meegevallen. De toeschouwers vonden het ook erg leuk!
  • berichten als: ’hé daar heb je Samzam weer’ is leuk om te horen.
  • de SamZammers hadden ook een hoekje gemaakt om SamZam te promoten.
  • Er waren best wat lege plekken en misschien is het een idee om op de lege plekken banners met verwijzing naar SamZam te zetten

   Hoe verder met SamZam
   De vorige vergadering is dit ook besproken maar nu heeft iedereen er nog even over na kunnen denken en misschien zijn er nieuwe ideeën en suggesties.

   • Er wordt aangegeven dat we wel positief moeten blijven!!!
   • Jose Feitsma geeft aan om op facebook of Instagram iets op poten te zetten om de vereniging te promoten, dan bereik je veel mensen. Henk geeft aan dat er via de website 3 aanbiedingen per maand komen en dat is best wel aardig.
   • Er wordt gevraagd naar folders voor op de beurs zodat je die aan de mensen mee kunt geven.
   • Edzo heeft al folders laten drukken die mee kunnen! Dit staat in de notulen van 21 april 2023 punt 9. Henk zal vragen dat Edzo folders naar Rob gaat sturen.
   • Er kan ook een intekenlijst meegenomen worden zodat SamZam deze mensen kan terug bellen en informatie over SamZam kan geven.
   • Meer promoten in de krant.
   • In het Nederlands Dagblad staat regelmatig iemand met zijn verzameling. Het ND benaderd de verzamelaars zelf. Henk vraagt of er behoefte is om de vergadering 1x per jaar te houden, dit wordt gelijk van tafel geveegd!!! 2x per jaar blijven doen zodat we contact blijven houden met de leden.

 6. Lange pauze om bij te praten en uitreiking verzamelde items voor de leden
  Henk geeft aan dat hij nog een doos speldje heeft staan, zoek eruit wat je interesse heeft of wat je verzameld. Om 21.25uur hervat Henk weer de vergadering.

 7. Overzicht en toelichting evenementen 2023/2024
  11 en 12 november 2023 verzamelaarsjaarbeurs in Utrecht. Hier staan: Melkcups, Mc Donalds, Brand, Fluitjes, Treinen en naaigerei, Luchtvaart en Flipje, Nijmeegse vierdaagse?, Ballpoints met reclame? Helaas meldt niet iedereen zich voor deelname bij de secretaris. Het zou fijn zijn dat hij ook inzicht heeft wie zich rechtstreeks bij de organisatie heeft aangemeld.

 8. Suggesties van de leden, Rondvraag en sluiting van de vergadering om circa 22.00 uur.
  • Jose Feitsma meld dat er in het Duitse Bispingen kleine verzamelingen in het International Iserhatsche Heidekastell zijn te bezichtigen. Centerparcs Bispingerheide is in de buurt. Dit is ongeveer 2 uur over de grens.
  • Raymond v Wely geeft aan dat het winkelcentrum in Nijmegen waar vitrines waren met verschillende verzamelingen wordt verbouwd. Hij geeft aan SamZam door als er weer activiteiten zijn.
  • Rob Goudriaan meld over de website dat deze eerst over de €100,- kostte. Hij heeft een goedkopere oplossing gezocht, €15,- per jaar. Hij heeft een eigen VPS-server die draait bij een hostingbedrijf. Daar mag je meerdere websites op zetten! Hij is bezig om SamZam daar ook op te zetten. Zodra dat gereed is krijgt iedereen een nieuw wachtwoord om hierop in te loggen.

Dan nog even het volgende:
Bij aanmelding voor een evenement of vragen, graag mailen naar: samzamevenementen@ziggo.nl. NIET via onze prive mail of via facebook A.U.B.

De volgende vergadering hadden we gepland op vrijdag 19 april maar zou de verzamelaarsjaarbeurs in Utrecht er zijn.  Inmiddels weten we dat er op deze beurs geen plaats is voor Samzam. Het museumplein is er alleen in de maand november 2024. De volgende vergadering wordt nu vrijdag 12 april 2024!

Deze pagina is alleen voor leden. Wilt u lid worden of heeft u andere vragen stuur dan een mailtje naar de webmaster@samzam.nl